ISO

A3CERT ISO 9001, 14001

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg. För att praktiskt genomföra detta på bästa sätt krävs en rimlig sammanvägning av marknadens krav på vad som är ekonomiskt och ekologiskt motiverat. Det är denna helhetssyn som genererar bäst resultat på lång sikt.

Sedan i juni 2022 är vi certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015.

Senast uppdaterad 19 augusti 2022