Basargatan

Omtäckning av yttertak och tornbyggnad av koppar

Senast uppdaterad 04 juli 2022